За нас

Верификация ООД е най-голямата независима българска сертифицираща организация с дългогодишен опит на пазара. Целта на Органа за сертификация на системи за управление към Верификация ООД е с дейността си да допринесе за подобряването на стопанските резултати на своите клиенти и по този начин да ускори европейската им интеграция. Ние осигуряваме иновациите в хармония с човека, техниката и околната среда, като заемаме една от водещите позиции за сертификация на следните системи за управление:

Верификация ООД прилага професионалните си компетенции неутрално и независимо. При това се основава на актуалните стандарти и мащабите за европейско и международно ниво. Органът за сертификация на системи за управление извършва своята дейност по сертификация от свое име, винаги на високо професионално ниво, с високо качество. По този начин той служи и на интересите на своите клиенти и удовлетворява изискванията и очакванията им.

Ръководството на Верификация ООД гарантира независимост, безпристрастност и конфиденциалност при извършване на дейността по сертификация.