Новини

I. Действия за ограничаване на COVID-19:

Уважаеми клиенти и партньори,

Във връзка с безпрецедентната ситуация с разпространението на вируса COVID‐19 в България бихме искали да ви запознaем какво предприе ВЕРИФИКАЦИЯ ООД от 16.03.2020г. Тези спешни мерки следват спазване на препоръките на Световната Здравна Организация и Кризисния щаб в България за ограничаване на заразата, както на работното място, така и извън него.

Във връзка с ограничаване разпространението на вируса COVID‐19  и с цел опазване на здравето на работещите във ВЕРИФИКАЦИЯ ООД предоставяме на вашето внимание следните предприети мерки и промени:

  • Всички дейности по дезинфекция и спазване на хигиената са с изключителен приоритет пред ежедневните задължения, независимо дали са свързани с клиенти или не!
  • Полагат се допълнителни усилия за повишаване допълнително на чистотата и хигиената на територията на фирмата, с разписани правила за дезинфекция на различни повърхности, подове и дръжки на врати ежедневно през определени часове.
  • Служителите  използват лични предпазни средства. Осигурени са дезинфектанти за ръце на алкохолна основа за служителите, които са на разположение и на посетители.

Предприети са действия за ограничаване на контактите за посещения на работно място от външни лица.

Подсигурен е нормален работен ритъм в офиса ни (на смени), обслужваме всички запитвания от клиенти в срокове, както и имаме готовност да провеждаме сертификационни и надзорни одити дистанционно съгласно изготвена процедура на ОССУ към Верификация ООД, съгласно Заповед № СУ-92/16.03.2020, както и съгласно изискванията на ID 3:2011 и IAF MD 4, публикувани от IAF (International Accreditation Forum).

Искрено вярваме, че разбирането и спазването на простички правила и проявата на лична дисциплина и отговорност ще осигурят вашето и нашето здраве, както и здравето на близките ви! Ситуацията, която се задава изисква бързи и решителни действия от всеки от нас.

С пожелание за успешно сътрудничество,

ВЕРИФИКАЦИЯ ООД

Във връзка с безпрецедентна ситуация с разпространение на вирус COVID-19  –  SU 92 – Заповед за извънредна ситуация

ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЕРТИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЯ

БДС ISO/IEC 27001:2022 „Системи за управление на сигурността на информацията“. Писмо – виже ТУК.