Контакти

 Адрес: 1309 София
ул. „Перник“ № 104, ет. 7, ат. 20
тел: 0700 16076
факс: +359 2 950 30 51
e-mail: office@verificationbg.com

Красимира Андонова

Управител / Ръководител ОССУ / Водещ одитор

тел: +359 884 08 29 82
kandonova@verificationbg.com

Данчо Йорданов
Управител
тел: +359 885 32 71 45
office@verificationbg.com

Албена Величкова
Зам. Ръководител ОССУ / Мениджър по качеството / Водещ одитор 

Биляна Андреева

Мениджър продажби / Водещ одитор

тел: +359 885 32 78 43
office@verificationbg.com

Таня Иванова

Водещ одитор

тел: 0700 16076
office@verificationbg.com

Емануела Андонова

Офис Мениджър

тел: 0700 16076
office@verificationbg.com